Forsikringer Skadeforebyggende Aktuelt Om Oss Lenker Finansiell info Skademelding

Forsikringer

Du er her: Hovedmeny > Forsikringer
Forsikringer
Hvorfor forsikring

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett. Forsikringen skal gi reder, mannskap, långivere osv. trygghet for at verdiene er økonomisk sikret.

Hva dekker forsikringen?

For sjøforsikring kan en enkelt si at forsikringen dekker alle skader som oppstår plutselig og uforutsett og som skyldes sjøfare. Like enkelt kan en si at sjøfare er alle farer som skyldes at fartøyet befinner seg på sjøen.
Ved å gå inn på siden for den enkelte forsikringstype finner du en oversikt over de mest vanlige skadene som dekkes.

I Norge dekkes forsikringene for fartøy over 15 meter hovedsakelig på vilkårene i Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 (Planen).

Planen er et samarbeide mellom rederinæringene, forsikringsselskapene sammen med flere andre aktører. Den første Planen ble laget allerede i 1871. Planen som benyttes i dag ble tatt i bruk i 2013 og vil bli revidert fortløpende i tråd med de behovene som oppstår.

Fartøy under 15 meter dekkes på egne standardvilkår fra Cefor.

Innholdet i forsikringsavtalene kan variere med fartøytype og hvilken avtale som er inngått mellom forsikringsselskap og reder.

Vi minner om at dette kun er en korfattet versjon av de forskjellige forsikringsdekningene. For fullstendige vilkår/bestemmelser se forsikringsbevis/polise og tilhørende vilkår.


Eid av medlemmene

Bud og Hustad Forsikring er eid og styrt av forsikringstakerne (medlemmene).
De tillitsvalgte i selskapet utgjør et representativt utvalg av medlemmene, både fra de forskjellige flåtegruppene og rent geografisk.


Som medlemseiet organisasjon betaler vi tilbake store deler av overskuddet til medlemmene. Det er også viktig å merke seg at verdiene som skapes i selskapet eies av medlemmene

Har du lyst til å bli "medeier", fyll ut tilbudsskjemaet vårt. Du kan også kontakte oss for mer informasjon på telefon 71 26 67 00 eller til  firmapost@budoghustad.no


Kundenr
Passord
BUD OG HUSTAD FORSIKRING   Assuranseveien 7, 6430 Bud    Tel 71 26 67 00    Fax 71 26 67 01    E-post
firmapost@budoghustad.no