Forsikringer Skadeforebyggende Aktuelt Om Oss Lenker Finansiell info Skademelding

Om Oss

Du er her: Hovedmeny > Om Oss
Om selskapetblalogo.gif
(Bud og Hustad)
Assuranseforening
(1910 - 1950)
Aar 1910 3. des. holdtes efter forudgaaende berammelse fra Bud og Hustad kirkebakke samt opslag paa Farstad, Hustad og i Bud, konstituerende generalforsamling paa Hustad til opprættelse av en assuranseforening for fiskefartøier paa grundlag av det av en komite utarbeidede forslag til love og saadane". Slik ble Bud og Hustad assuranseforening stiftet av fiskere i Bud og Hustad i 1910. Etter hvert ble flere og flere fiskere medlemmer i selskapet, og frem til i dag og inn i det nye årtusen er selskapet vokst frem til å bli Midt-Norges ledende sjøforsikringsselskap. Det har vært flere navneendringer i selskapets historie, men stiftelsenavnet Bud og Hustad har hele tiden blitt beholdt.


114.png
Bud og Hustad Gjensidig Assuranceforening (1950 - 1984)
Fusjon

Fra 01.01.12 fusjonerte Bud og Hustad Forsikring gjensidig med Nordmøre Gjensidige Båttrygdelag. Navnet på det fusjonerte selskap er Bud og Hustad Forsikring gjensidig.

112.jpg
Bud og Hustad Forsiktring Gjensidig (fra 1984)
Bud og Hustad Forsikring Gjensidig

Selskapet driver med forsikring av fiskebåter, brønnbåter, fraktebåter, slepebåter og båter i forbindelse med fiskeoppdrett, og er et spesialselskap innenfor sitt område. Dette gjør at selskapet må være tro mot sine medlemmer og kan ikke gå inn og ut av markedet når det er mest lønnsomt. Selskapet må være med både i "gode og onde dager", men det er jo akkurat det forsikring handler om.Kundenr
Passord
BUD OG HUSTAD FORSIKRING   Assuranseveien 7, 6430 Bud    Tel 71 26 67 00    Fax 71 26 67 01    E-post
firmapost@budoghustad.no