Frostsikre håndslukkere

Vi gir tilskudd ved montering av frostsikre håndslukkere som ikke inneholder pulver. Følgeskadene ved bruk vil være vesentlig mindre enn ved bruk av tradisjonelle pulverapparat.

Tilskuddet er kr 800,- pr. håndslukker

Send inn kopi av faktura eller annen bekreftelse når utstyret er montert og vi overfører tilskuddet til din bankkonto.

Ved montering av Bonpet slukkeampull og utskifting av håndslukkere er maks tilskudd pr. fartøy kr 2 400,-.