Forebyggende

Hvert år setter vi av betydelige midler til skadeforebyggende tiltak for våre medlemmer. Vi ser viktigheten av å bidra til å redusere antall uønskede hendelser samt å redusere omfanget av disse når de først skjer. Vi oppfordrer flest mulig av våre medlemmer til å benytte seg av tilskuddene slik at vi sammen kan bidra til en sikrere arbeidsplass for våre medlemmer og mannskapet.