Bud og Hustad Forsikring

SPESIALISTEN
PÅ SJØFORSIKRING

NORGES LEDENDE SJØFORSIKRINGSSELSKAP

Vi har forsikret fartøyene på kysten siden 1910 og har utviklet oss til å bli et av landets ledende forsikringsselskap innen
forsikring av fiskefartøy, fraktfartøy, brønnbåter og fartøy knyttet til oppdrettsbransjen.
Vi er også ledende innen byggerisikoforsikring (nybygg, ombygginger og større reparasjoner).

Samlet har vi forsikret mer enn 2000 båter!

boats_3