AIS "A"

Se og bli sett med AIS «A» (AIS = Automatic Identification System)

Tilskuddet er inntil kr 8 000,- pr. fartøy og gis til fartøyer hvor det ikke er lovpålagt å montere AIS. For å få tilskudd må utstyret inneholde både sender og mottaker.

Send inn kopi av faktura eller annen bekreftelse når utstyret er montert og vi overfører tilskuddet til din bankkonto.