Ring 71 26 67 00

For å bli satt over til beredskapstelefon som er bemannet hele døgnet

Alarmtelefoner

 • Lege 113
 • Brann 110
 • Politi 112

Hovedredningssentralen

 • Sør-Norge 5151 7000
 • Nord-Norge 5151 7000
 • VFH – Kanal 16

Havari - instruks

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy.
Ved fare for forlis eller andre faresituasjoner skal vanlige nødprosedyrer følges.
Hvis det er mulig uten at det setter mannskap eller fartøy i fare, skal følgende utføres:

 1. 1. Varsle rederiet og /eller Bud og Hustad forsikring snarest mulig.
 2. 2. Kontakte Bud og Hustad forsikring ved behov for slep eller assistanse før avtale inngås (hvis dette er mulig)
 3. 3. Føre dagbøkene nøyaktig og fortløpende
 4. 4. Sikre alle tilgjengelig bevismidler ved skade, både på eget og på andres fartøy og eiendom.
 5. 5. Dersom det er mulig ta kopi av plott i kartene og ta bilder.
 6. 6. For alvorlige hendelser / havari, ta kontakt når som helst hele døgnet.