Propellkniver

Har du montert propellkniver, reduseres mulighetene for at tau, garn o.l. blir sittende fast på propellen til fartøyet.

Vi gir tilskudd med inntil kr 5 000,- pr. fartøy.

Send inn kopi av faktura sammen med en bekreftelse på at utstyret er montert, f.eks. med et bilde.