Agentregister

Bud og Hustad Forsikring har inngått avtale med følgende agent:

Kjell Ivar Sørøy, 7900 Rørvik    Tlf.: 918 43 798

Agenten har fullmakt til å formidle selskapet sine forsikringsprodukter.