KLAGEADGANG

Vi er opptatt av at kundene våre er fornøyde og er derfor alltid ute etter å forbedre oss slik at vi kan gi deg riktig og effektiv behandling.

Er du misfornøyd med noe, vil vi gjerne høre fra deg.


1. Snakk med en av våre medarbeidere

Snakk først med en av våre medarbeidere. Vi setter pris på om du retter klagen til oss, slik at vi kan få muligheten til å foreta en ny behandling av saken. Det beste for alle parter er om saken kan løses slik.

Vi gjør vårt ytterste for å løse saken din effektivt og rettferdig.

Ta kontakt med oss ved å ringe 71 26 67 00 så forsøker vi å finne en god løsning. Dersom du etter dialog med oss ikke er fornøyd, er det mulighet for å sende epost med informasjon om at du ønsker å klage til vårt Klageombud: klageombud@budoghustad.no


2. Klage til eksterne klageorganer

Klage til Finansklagenemnda (fartøy under 15 meter)

Er du ikke fornøyd etter samtalen med en av våre medarbeidere eller etter behandling fra vårt Klageombud, kan du klage til Finansklagenemnda. Dette er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap og andre finansselskap.

Send klage til Finansklagenemnda


Tvist om erstatningsoppgjør (fartøy over 15 meter)

Dersom du ikke godtar vår erstatningsberegning kan du kreve at beregningen forelegges en Nordisk dispasjør før saken eventuelt bringes inn for domstolene. Dispasjøren er en offentlig oppnevnt og uavhengig aktør som kan gi råd ved tvister mellom sikrede og assurandørene i forbindelse med forsikringsavtaler etter Nordisk Sjøforsikringsplan (NSPL).