Person

Ved personskade kan du laste ned og skrive ut vedlagte skademelding.

Skademeldingen sammen med nødvendig dokumentasjon sendes inn til oss enten pr. post eller pr. mail til firmapost@budoghustad.no

Saksbehandling av saker som gjelder yrkesskade, ulykke fritid og gruppeliv foretas av Gjensidige Forsikring. Skademeldinger og øvrige dokument blir videresendt av oss umiddelbart og du vil motta melding fra Gjensidige hvor du får tildelt saksnr. og en saksbehandler.

Hvis krav om sykepenger gjelder annen årsak enn yrkesskade, og rederiet har tegnet tilleggsdekning for sykehyre, er det tilstrekkelig å sende inn kopi av sykemelding for hele perioden, oppgave over tapt lott fra rederiet samt oversikt over utbetalte sykepenger.