Transportforsikring til/fra sesongfiske

For å forebygge lange seilaser med potensiale til sovning, grunnstøtning ol. til/fra sesongfiske ønsker vi å motivere til at våre medlemmer transporterer fartøyet med et fraktefartøy.

Når fartøyet sendes på denne måten har man behov for en transportforsikring. Denne forsikringen kan du tegne hos oss.

Tilskuddet fra oss vil da være:

- premien til transportforsikringen ettergis såfremt at fartøyet kommer frem til bestemmelsesstedet uten at det har oppstått skade på fartøyet.

Transportforsikring må være avtalt på forhånd - ta kontakt med oss på 7126 6700 (også utenom kontortid).