Bonpet

Ved å montere slukkeampulle eller håndslukker ombord i fartøyet gir vi deg fra 01.01.2020 et tilskudd på kr 800,- pr. enhet (inntil tre enheter per. fartøy). I tillegg reduserer vi egenandelen med kr 5 000,- hvis ampullen har blitt utløst og det likevel oppstår skader. Du får også ny ampulle gratis fra oss.

Fakta om Bonpet:

- Leveres med monteringsbrakett.og beskyttelsesgitter

- Utløses når temperaturen i væsken når ca 90 grader celsius

- I maskinrom dekker hver ampull inntil 8 m3 i lukkede rom eller motor inntil 240 hk.

- Verner mot branner av klasse A, B og F i tillegg til brann i el.anlegg  

Bestilles direkte her: kundeservice@stansefabrikken.no (Stansefabrikken Products AS). Du kan også ta direkte kontakt med leverandøren (919 01 990) for spørsmål.

Send inn kopi av faktura og bekreft at du har montert Bonpet så mottar du tilskuddet fra oss direkte til din bankkonto. Bonpet er et tillegg til påbudt brannvernutstyr

Bonpet bestillingsskjema

Velg forsikringspakke(r)Forsikringspakken(e) sendes til: