Viderekobling av alarmer

Brann og vannfylling av fartøy som ligger fortøyd ved kai forårsaker store skadeutbetalinger hvert år. I tillegg medfører det også betydelig kostnader og tapt driftstid for eieren.

En effektiv sikring for å unngå dette er å montere viderekobling av fartøyets alarmer til en mobiltelefon. På den måten kan du bli varslet når noe er i ferd med i skje og du har tid til å iverksette tiltak. Enheten varsler utløst brannalarm og alarm for vannstand. I tillegg kan de fleste modeller også utvidet til å varsle brudd/feil på landstrøm.

Tilskuddet er inntil kr 10 000,- pr. fartøy.

Send inn kopi av faktura eller annen bekreftelse når utstyret er montert og vi overfører tilskuddet til din bankkonto.