KASKOFORSIKRING

Kaskoforsikringen dekker skade på eller totaltap av selve fartøyet med fastmontert utstyr samt kollisjonsansvar. Merk at forsikringen også omfatter sabotasje, terroraksjoner, streik, krig m.m.

Kaskoforsikringen dekker bla. grunnstøtning, støtning flytende gjenstander, hårdtvær, brann/eksplosjon, innbrudd/hærverk/tyveri, slep til nærmeste havn, dykk og kollisjonsansvar.

ANSVARSFORSIKRING

Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret båteieren kan komme i som følge av driften av fartøyet, dette gjelder også ansvar for vrakfjerning og bunkersoljesøl. 

Vi kan formidle forsikring rederiets ansvar passasjerer til samarbeidende selskap.

FANGST OG UTSTYRSFORSIKRING

Fangst- og utstyrsforsikringen dekker skade/totaltap på fangst, fiskeredskaper og utstyr om bord på fiskefartøy eller når det er lagret på land. I tillegg kan vi også dekke forsikring av løst utstyr, feks. ombord på servicefartøy.

Har du spørsmål?

Ring 71 26 67 00