Jernkjøl

Ved å montere jernkjøl kan du unngå eller begrense skade på kjølen ved en bunnberøring. Tilskuddet gis etter lengde på fartøyet. Ta kontakt med oss for å få oppgitt størrelsen på tilskuddet.

Send inn kopi av faktura når utstyret er montert og vi overfører tilskuddet til din bankkonto.