Personforsikring

Rederiets ansvar for forsikring av mannskap og ansatte vil som regel være knyttet opp til krav i lovverk eller tariffavtaler.

PAKKEFORSIKRING/MANNSKAPSFORSIKRING

Mannskapsforsikringen dekker den lovpålagte yrkesskadeforsikringen og reders forsikringsplikt etter tariffavtalen for Norges Fiskarlag, Fiskebåt eller Pelagisk Forening (omfatter både yrkesskade m/tilleggsdekninger, ulykke fritid og gruppeliv).

Reder/enefisker kan tegne egne tilpassede forsikringer.

YRKESSKADEFORSIKRING

Forsikringen omfatter reders forsikringsplikt etter den lovpålagte yrkesskadeforsikring for andre ansatte enn lottmottakere. Kan også tegnes for ansatte ombord på oppdrettsfartøy/servicefartøy.

Har du spørsmål?

Ring 71 26 67 00