Kameraovervåkning i maskinrom

Med kameraovervåkning kan en oppdage evt. branntilløp, lekkasjer og vannfylling i maskinrom før de blir for omfattende. For å få tilskudd må det monteres kamera i maskinrom samt monitor i styrhus.

Tilskuddet er inntil kr 10 000,- pr. fartøy.

Send inn kopi av faktura eller annen bekreftelse når utstyret er montert og vi overfører tilskuddet til din bankkonto.